SPL – Certifikat ”TMG"


Holstebro Flyveklub tilbyder SPL- skoling– TMG. TMG står for Touring Motor Glider og i Holstebro har vi valgt at tilbyde dette idet man her selv kontakter instruktøren og aftaler tid for en flyve lektion. På denne måde er uddannelsen mere flexibel og kræver ikke at man står på flyvepladsen hver weekend, men her har man mulighed for at skole på flere ugedage samt i weekender hvor det passer ind.

 

Pilotuddannelsen i Holstebro Flyveklub er en billig måde at få uddannelsen til pilot på, idet alle vores aktiviteter er baseret på 100% frivilligt foreningsarbejde. Uddannelsen lever op til de samme krav som stilles for øvrige pilotuddannelser, så du kan være sikker på at få en sikker og professionel træning I Holstebro Flyveklub af vores egne samt gæste instruktører tilknyttet klubben

 

Uddanelsen

Uddannelsen er tilrettelagt af Dansk Svæveflyver Union og godkendt af Trafik, bygge og boligstyrelsen.


Uddannelsen er derfor grundlæggende ens i alle danske svæveflyveklubber. Som medlem i Holstebro flyveklub starter du din uddannelse med at flyve!! Det betyder, at du straks fra starten får oplevelsen af selve flyvningen. På den aftalte flyvedag sættes du samtidig ind i øvrige gøremål, som er nødvendige for at få en flyveklub til at fungere. Du bliver en del af et team, hvor man gensidigt må hjælpe hinanden for at kunne flyve. Det er vigtigt at vide, at lige meget, om man er nystartet medlem i klubben på TMG med instruktør, eller man er en erfaren pilot, er man ligeværdig og alle hjælper til. I uddannelsen skal du igennem forskellige trin, som er nødvendige for kunne dyrke og nyde flyvning helt på egen hånd. Gradvist læres du op til kunne styre og beherske flyet selv, så du får lært at kunne starte, flyve under forskellige forhold og lande flyet fuldstændigt sikkert. I Holstebro bruger vi klubbens TMG også kaldes for en motorsvæver, som er af Typen SF25-C ”FALKE”. Du kan løbende følge hele din uddannelse i din elektroniske logbog hvor alle de enkelte normers formål og forudsætninger er beskrevet.Først når du har lært at beherske flyet fuldstændigt sikkert, er du klar til din første soloflyvning. Dette er for alle piloter en enestående oplevelse, som aldrig glemmes. Dette er det første mål der skal sættes når du starter i klubben. Nogle elever er meget aktive og kan gennemføre normerne hurtigt, mens andre også har andre gøremål og derfor må forvente at bruge lidt længere tid. Det er derfor meget individuel hvor lang tid man bruger på det. Før du må flyve alene, skal du have en helbredsmæssig godkendelse fra en godkendt flyvelæge, og du skal som minimum gennemgå en lille teoriprøve hovedsagelig omfattende de væsentligste ting omkring luftrummet over flyvepladsen og lufttrafikregler, således du er i stand til at manøvrere i luften i forhold til andre fly i lokalområdet.Ca. Pris. 25-30.000 kr. for erhvervelse af et SPL-Certifikat TMG

 

Grunduddannelse:

Fortrolighed med flyet – briefing

Nødprocedurer - briefing

Forberedelse til flyvning – briefing

 

·         Tilvænningsflyvning og taxi Anslået flyvetid 0:30

·         Rorenes virkning Anslået flyvetid 0:45

·         Koordineret ind- og udgang af krængning Anslået flyvetid 0:30

·         Flyvning ligeud og på kurs Anslået flyvetid 0:30

·         Drej Anslået flyvetid 1:15

·         Start Anslået flyvetid 1:30

·         Langsomflyvning Anslået flyvetid 0:30

·         Landingsrunde, indflyvning og landing Anslået flyvetid 1:45

·         Stall og sideglidning Anslået flyvetid 0:30

·         Erkendelse og forebyggelse af spin og styrtspiral Anslået flyvetid 1:00

 

Videregående uddannelse:

·         Første soloflyvninger Anslået flyvetid 1:30

·         Avancerede drej Anslået flyvetid 0:30

·         Supplerende TMG-teori

·         Flyvning i TMG, som afviger fra svæveflyvning Anslået flyvetid 1:00

·         Nødlanding Anslået flyvetid 0:30

·         Sikkerhedslanding Anslået flyvetid 0:30

·         Planlægning af navigationsflyvning – briefing ✓ Navigationsflyvning ved god sigtbarhed og skyhøjde                  Anslået flyvetid 2:00

·         Navigationsflyvning i 1000 – 1500 fod Anslået flyvetid 1:30

·         Solonavigationsflyvning Anslået flyvetid 2:00

 

Helbredsgodkendelse:

  Du skal have gyldig helbredsgodkendelse fra en flyvelæge inden første soloflyvning


Når dette er sket, indstilles til Skill-test. Det sker overfor en S-kontrollant. En svæveflyveinstruktør, som har fået en særlig uddannelse og godkendt af Trafikstyrelsen til på deres vegne at godkende dig til SPL-certifikatet.

 

Minimumsflyvekrav før certifikatprøve:

Min. flyvetid i uddannelsen: 15 timer

Min. flyvetid med instruktør ombord under uddannelsen: 10 timer – heraf min. 4 timer på TMG

Min. flyvetid på TMG: 6 timer

Min. flyvetid solo under uddannelsen: 2 timer

Min. antal starter under uddannelsen: 45

Fyldt 16 år når prøven aflægges 

Teori

Før du kan indstilles til SPL-prøven, skal du have bestået en egentlig SPL-teoriprøve. Undervisningen foregår i klubberne – og i Holstebro samarbejder vi med Vestjylland svæveflyveklub. Teorien kører i månederne oktober til april. Der undervises i fagene:

 


Fag                                                                                 Undervisningstimer

Luftfartsret                                                                                       15:00

Menneskelige præstationer                                                           3:00

Meteorologi                                                                                     12:00

Kommunikation                                                                               7:30

Flyveprincipper svævefly                                                               6:00

Operationelle procedurer svævefly                                             9:00

Flyvepræstationer og -planlægning svævefly                            6:00                                  

Generel viden om svævefly                                                         12:00

Navigation svævefly                                                                       9:00

 


Startstedet

Klubbens LS1-f under landing i NF

SF25c - Falken

Falken før start.

Besøg på EKNM Morsø

Falken foran Svævethy klubhus