BLIV PILOT

Holstebro Flyveklub tilbyder uddannelse til følgende:
Svæveflyver Certifikat - Touring Motor Glider, Ultralet Certifikat, A-Certifikat til Modelfly

Vi har åben for tilgang af nye elever til UL certifikat med start i August 2024   Kontakt os for nærmere information omkring opstart.
Om HFK

Holstebro Flyveklub, også kaldet HFK, blev stiftet den 28. marts 1944. Klubbens hjemsted er ved Nr. Felding i Holstebro Kommune hvor klubben har hold til siden 1974. 

Klubbens formål er, med udgangspunkt i fællesskabet, det sociale liv i klubben og en aktiv indsats,
at udbrede kendskabet til, og interessen for flyvesporten, samt at give medlemmerne mulighed for
deltagelse i konkurrencer og uddannelseskurser, samt lette adgangen til flyvesporten. Flyvesport
defineres som svæve‐ og motorflyvning, såvel fuldskala som model. Det er endvidere klubbens
formål at forsøge at rumme så stort udbud af flyvesportsgrene i én og samme klub med respekt
for flyvesikkerhed og et godt klubliv.. Klubben har i dag ca. 50 medlemmer og tilbyder pilotuddannelse inden for alle disse områder. Den eneste forudsætning for at blive medlem er, at du har interesse i flyvning! Har du allerede et certifikat, er du selvfølgelig også velkommen og kan flyve på dine rettigheder, og evt. udvide dit certifikat. 


Klubben

Klub lokale

Klubbens kantine / opholdsrum

Holstebro Flyveklub

Flere gæste fly på besøg

Kold sTART på 2024

Klubhuset og hangaren en kold Januar dag 2024