Klubbens Formand

Thomas Leander  +45 23 47 25 44

Kassereren

Lisette S. Bertelsen  +45 20 92 15 00

UL-Formand

Ikke valgt før efter GF 2024

RC-formand

Ikke valgt før efter GF 2024

skole- og flyvechef

Andreas Kristensen +45 31 49 69 01

forsikringsklubben

Lisette S. Bertelsen +45 20 92 15 00