PIA - STORMEN

Et knækket skilt, så når frosten af ude af jorden skal vi have det sidste gravet op og se om vi kan få det svejset.