Generalforsamling 2024

Sæt x i kalenderen torsdag d. 29 februar 2024 til den årlige generalforsamling. Der vil blive serveret middag for tilmeldte kl. 17:30 og selve GF starter kl. 18:30. Indbydelse hertil kommer senere