× Om klubben Bliv Pilot · Svæveflyv (S) · Ultralet (UL) · Modelflyv (RC) · Dronebevis Kontakt & kort Flyvepladsreglement For Piloter · Besøg · Kontakter · Medlemsinfo · Booking · Blog · Rushfiles
logo

Holstebro Flyveklub

Om klubben Kontakt & kort Flyvepladsreglement
For piloter

For besøgende piloter

Trafikregistrering

Det er gratis at lande på Nr. Felding Flyveplads. Det er hyggeligt at få flyvende besøg. Ifølge vores Miljøgodkendelse skal vi kunne dokumentere antal operationer (starter og landinger med motordrevne fly) på flyvepladsen. Registrer derfor venligst starter og landinger foretaget med motordrevne fly på Nørre Felding flyveplads. Registreringen skal foretages senest 24 timer efter starten fra pladsen.

VIGTIGT: Læs også flyvepladsreglement

Anflyvning

Kort over flyvepladsen med anflyvning indtegnet

Klik på billedet for at gøre det større.

Tag kontakt

Kontaktpersoner

Bestyrelsen Holstebro Flyveklub

Formand
+45 3057 2501   formand@flyvecenter.dk   Erik Leander


Kasserer
+45 2944 0069   formand@flyvecenter.dk   Niels Kongsbak


Sekretær
+45 3020 2662‬   kontakt@flyvecenter.dk   Asbjørn Drechsler


UL Rep.
+45 2443 0107   john.borsting@gmail.com   John Børsting


RC Rep.
+45 4143 8574  41438574@youmail.dk   Helge Jensen


Forsikringsklubbens bestyrelse

Formand
+45 2222 9922   Lars-Arne Jensen


Sekretær
+45 2092 1500   Lisette Bertelsen


Medlem
+45 2142 5259   Bent Drechsler


DSVU Flyvechef

S Flyvechef
+45 2399 9450   Stener Leander


DULFU UL-poster

UL Formand
+45 2092 1500   Lisette Bertelsen


UL Materiel
  Thomas Wejrup


UL Uddan.
+45 2092 1500   Lisette Bertelsen


Instruktører og kontrollanterS-FI
+45 2399 9450   Stener Leander


S-FI, UL-I
+45 2973 9155   Helge Hald (flykontrollant)


S-FI, UL-I
+45 3057 2501  Erik Leander (flykontrollant)


UL-I
+45 2092 1500   Lisette Bertelsen


UL-I
+45 3149 6901  andreas.kristensen@yahoo.dk   Andreas Kristensen


Slæbepiloter

Slæbepilot
+45 2973 9155   Helge Hald


Slæbepilot
+45 3057 2501  Erik Leander


Slæbepilot
+45 3149 6901  Andreas Kristensen


UL-I
+45 3149 6901  andreas.kristensen@yahoo.dk   Andreas Kristensen
Slæbepilot
+45 2011 2616  Kurt Villadsen


Backup
+45 2075 9719  Lone Dannevang (Viborg)


For medlemmer

Medlemsinformation

Prøvemedlemsskab er muligt, hvis du vil prøve om flyvning er noget for dig. Kontakt bestyrelsen for nærmere.

Generelt

Booking: Klubbens fly og faciliteter (briefingrum, kantine, værelser, klubhytte) skal bookes via bookingportalen. Har du problemer med login eller brug af bookingportalen, så kontakt klubbens sekretær.

Dokumenter: Ligger i RushFiles. Kontakt klubbens sekretær, hvis du ønsker adgang.

Blog: Bloggen bruges af bestyrelsen til at kommunikere diverse administrative beskeder og informationer og kan bruges af alle medlemmerne til informationsformidling. Bloggen er ikke beregnet til debat. Man skal være logget ind for at skrive indlæg og kommentarer, men ikke for blot at læse blogindlæg. Bloggen er delt op i nogle få kategorier, hvis du gerne vil oprette en ny kategori så kontakt sekretæren.

Galleri: Vil du gerne føje billeder til galleriet, så kontakt klubbens sekretær

Klubbens bankkonto: Spar Nord, reg. nr. 9893 konto nr. 4583450071.

Skoleflyvning

S - Normalt weekend når vejret tillader. Kontakt instruktørerne. Der kan desuden træffes aftale om skoling i flyslæb på hverdage.
UL - Træf altid aftale med instruktøren forud. Eleven sørger for booking af flyet.
RC - Der flyves normalt mandag, fredag og søndag fra kl. 16 (sommertid) og fra kl 14 (vintertid). Mød blot op! Kontakt evt. Lennart forud.
Slæbepiloter, se under kontaktpersoner.

Relevante links

· Breifing HFK
· Northavimet (Bemærk: Elever kan godt få login!)
· Skydelisten
· NOTAM
· Naviairs digitale briefing – til indsendelse af ATS flyveplan
· VFG - VFR Flight Guide
· Trafikstyrelsen - Lovgivning
· DMI METAR og TAF
· Vejret i Holstebro
· Flyveplan.dk

Kontingenter og flyveafgifter

Kontingentet (se vedtægterne §4) er sammensat af Klub-kontingent (betales af alle medlemstyper pånær Æresmedlemmer) plus Materiel-kontingent (betales kun af Aktiv og Aktiv-Ung medlemmer) samt Unions-kontingent(er) for de KDA Unioner, man flyver under. Nedenfor er angivet Klub-kontingentet for hver medlemstype, samt øvrige relevante kontingent(er).

Indskud m.v. ved indmeldelse
· Indskud (A, AU, O): 500 kr
· Indskud (R): 300 kr
· Nøgleafgidt: 250 kr

Medlemskab i Forsikringsklubben
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til forsikringsklubbens sekretær.
· Indskud: 1.000 kr · Kontingent: 250 kr/år

Hangarleje
· Nedspændte - fly i vogn: 2.000 kr./år
· Opspændte svævefly: 4.500 kr./år
· UL fly: 2.400 kr./år
· Motorfly (GA) og helikopter: 4.500 kr./år
Bemærk: Der betales for hele påbegyndte år.

Hytter, værelser og camping: · Hytteafgift: 2.050 kr./år
· Strøm: Dagspris, der afregnes efter måler
· Overnatning, camping: 25 kr./nat pr. person (inkl. vand og el)
· Overnatning, værelse: 50 kr./nat pr. person

Klub-kontingenter

Medlesmstype Pris pr. år
A Aktiv > 21 år 1.550 kr.
AU Aktiv ung < 22 år 775 kr.
R RC > 21 år 725 kr.
RU RC ung < 22 år 365 kr.
O Oldtimer 800 kr.
Æ Æresmedlem 0 kr.
P Passiv 390 kr.
H Hvilende 390 kr.
B Barn 200 kr.

Materiel-kontingenter

Flytype Medlesmstype Pris pr. år
S + UL A-medlem 2860 kr.
S + UL AU-medlem 1430 kr.
S A-medlem 2460 kr.
S AU-medlem 1230 kr.
UL A-medlem 700 kr.
UL AU-medlem 350 kr.

Flyveafgifter

Type Fly Reg. Nr. Pris pr. time Pris pr. min.
Tacho-tid Duo Discus T OY-XXH 660 kr. 11 kr.
Svævetid Duo Discus T OY-XXH 0 kr. 0 kr.
Svævetid ASK 13 OY-VRX 0 kr. 0 kr.
Tacho-tid SF-25 Falke OY-TEX 350 kr. 5,83 kr.
Tacho-tid
Privatflyvning
Eurofox OY-9406 510 kr. 8,50 kr.
Tacho-tid
Skoling og PFT
Eurofox OY-9406 570 kr./time 9,5 kr.
picture