For Medlemmer

 

Holstebro Flyveklub

Svævefly - Motorfly/UL - Modelfly/RC

 

Medlemsinfo

 

Skoleflyvning

 • S - Normalt weekend når vejret tillader. Kontakt instruktørerne. Der kan desuden træffes aftale om skoling i flyslæb på hverdage.
 • UL - Træf altid aftale med instruktøren forud. Eleven sørger for booking af flyet.
 • RC - Der flyves normalt mandag, fredag og søndag fra kl. 16 (sommertid) og fra kl 14 (vintertid). Mød blot op! Kontakt evt. Lennart forud.

 

Slæbepiloter

 

Dokumenter

 • Ligger i RushFiles. Kontakt klubbens sekretær, Kurt Villadsen,

M: 2011 2616 eller E: kurtvilladsen@privat.dk

 

Booking af klubfly og -lokaler

 • Klubbens fly og faciliteter (briefingrum, kantine, værelser, klubhytte) skal bookes via bookingportalen. Har du problemer med login eller brug af bookingportalen, så kontakt sekretæren.

 

Blog

 • Bloggen bruges af bestyrelsen til at kommunikere diverse administrative beskeder og informationer og kan bruges af alle medlemmerne til informationsformidling. Bloggen er ikke beregnet til debat. Man skal være logget ind for at skrive indlæg og kommentarer, men ikke for blot at læse blogindlæg. Bloggen er delt op i nogle få kategorier; hvis du gerne vil oprette en ny kategori så kontakt sekretæren.

 

Galleri

 • Vil du gerne føje billeder til galleriet, så kontakt sekretæren.

 

Links

 

 

Holstebro Flyveklub

 

Klubbens bankkonto

 • Spar Nord, reg. nr. 9893 konto nr. 4583450071.

 

Kontingenter (se vedtægterne §4)

Kontingentet er sammensat af Klub-kontingent (betales af alle medlemstyper pånær Æresmedlemmer) plus Materiel-kontingent (betales kun af Aktiv og Aktiv-Ung medlemmer) samt Unions-kontingent(er) for de KDA Unioner, man flyver under. Nedenfor er angivet Klub-kontingentet for hver medlemstype, samt øvrige relevante kontingent(er).

 

 • A (Aktiv > 21 år): 1.550 kr/år + Materiel- og Unionskontingent(er).
 • AU (Aktiv Ung <22 år): 775 kr/år + Materiel- og Unionskontingent(er)
 • R (RC Modelflyvning): 725 kr/år + Modelflyvning Danmark kontingent
 • RU (RC Modelflyvning Ung <22 år): 365 kr/år + Modelflyvning Danmark kontingent
 • O (Oldtimer): 800 kr/år + Unionskontingent(er)
 • Æ (Æresmedlem): 0 kr/år + Unionskontingent(er)
 • P (Passiv): 390 kr/år
 • H (Hvilende): 390 kr/år
 • B (Barn): 200 kr/år (inkl. 2 flyveture (S) pr. år)

 

Materiel-kontingent

(Priser er angivet for A-medlemmer. AU-medlemmer betaler 50% Materielkontingent.)

 • S/UL (Indbefatter flyvning på svævefly, TMG, UL): 2.860 kr/år
 • S (Indbefatter flyvning på svævefly og TMG): 2.460 kr/år
 • S Ung (Indbefatter flyvning på svævesly og TMG): 1.230 kr/år
 • UL (Indbefatter kun Ultralet Fly): 700 kr/år

 

Prøvemedlemsskab er muligt, hvis du vil prøve om flyvning er noget for dig. Kontakt os for nærmere.

 

Indskud m.v. ved indmeldelse

 • Indskud (A, AU, O): 500 kr
 • Indskud (R): 300 kr
 • Nøgleafgidt: 250 kr

 

Medlemskab i Forsikringsklubben

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til

forsikringsklubbens sekretær.

 • Indskud: 1.000 kr
 • Kontingent: 250 kr/år

 

Flyveafgifter - Svævefly

 • DG300: 0 kr./time
 • Duo Discus T Tacho-tid: 660 kr./time (11 kr./min.)
 • Duo Discus T svævetid: 0 kr./time

 

Flyveafgifter - TMG:

 • SF-25 Falke OY-TEX: 350 kr./tachotime (5,83 kr./tachomin.)

 

Flyveafgifter - UL:

EuroFOX OY-9406

510 kr./tachotime (8,50 kr./tachomin.) v/privatflyvning

570 kr./tachotime (9,50 kr./tachomin.) v/skoling og PFT

 

Flyslæb (EuroFox):

 • Slæb til 1.200 ft med 1-sædet: 125 kr.

tillæg pr yderligere 300 ft: 30 kr.

 • Slæb til 1.200 ft med 2-sædet: 145 kr.

tillæg pr yderligere 300 ft: 33 kr.

 • Slæb for piloter og medlemmer, som ikke betaler

materielkontingent til svævefly: 200 kr.

 • Færgeflyvning 1- og 2-sædet: 600 kr./tachotime.

 

Hangarleje:

 • Nedspændte - fly i vogn: 2.000 kr./år
 • Opspændte svævefly: 4.500 kr./år
 • UL fly: 2.400 kr./år
 • Motorfly (GA) og helikopter: 4.500 kr./år

Bemærk: Der betales for hele påbegyndte år.

 

Hytter, værelser og camping:

 • Hytteafgift: 2.050 kr./år
 • Strøm: Dagspris, der afregnes efter måler
 • Overnatning, camping: 25 kr./nat pr. person (inkl. vand og el)
 • Overnatning, værelse: 50 kr./nat pr. person

 

 

Holstebro Flyveklub - Sognstrupvej 17A - 7500 Holstebro - kontakt@flyvecenter.dk