BRIEFING - DAGSORDEN

Dagens vejr
    Flygmet - generel situation
    METAR & TAF (DMI)
    METAR & TAF (flyveplan.dk)
    EKKA oversigt (flyveplan.dk)
    Vindstyrketabel
    Satelit

Flyvedagen &
Organisation på pladsen
    Skoling
    Baneopsætning
    Slæbepilot
    Øvrig bemanding
    Fordeling af fly
    Check af Bookingportal
    Dagens flyveopgave(r)?
    Sker der andet på pladsen?

Lokale forhold
    Radio
    Områdekort m/ Karup VEST
    Motorflyvning UL/TMG
    Skydeliste
    NOTAM

Sikkerhed
    Dagens emne
    Flyvepladsreglement
VED HAVARI:
    DSvU Vagtberedskab
    DULFU Vagtberedskab

Er der spørgsmål?

Øvrige bemærkninger