× Om klubben Bliv Pilot · Svæveflyv (S) · Ultralet (UL) · Modelflyv (RC) · Dronebevis Kontakt & kort Flyvepladsreglement For Piloter · Besøg · Kontakter · Medlemsinfo · Booking · Blog · Rushfiles
logo

Holstebro Flyveklub

Om klubben Kontakt & kort Flyvepladsreglement
Baggrundsbillede

Velkommen til Holstebro Flyveklub

Bliv pilot i Holstebro Flyveklub! - En alsidig klub for alle med interesse for flyvning.

Følg med i de klubbens aktivtet på vores blog - klik her

Holstebro Flyveklub er en ”bred” klub som har til sigte at fremme interessen for privatflyvning indenfor svævefly, ultralet, radiostyrede modelfly samt droner. Klubben har ca. 100 medlemmer og tilbyder pilotuddannelse inden for alle disse fire områder. Den eneste forudsætning for at blive medlem er interesse i flyvning! Har du allerede et certifikat, kan du blive medlem og flyve på dine rettigheder, og du kan evt. udvide dit certifikat.

Er du ikke pilot, og vil du gerne enten finde ud af, om det er noget for dig, eller er du allerede klar over hvilken type fly du gerne vil flyve, så kan vi også hjælpe dig! Klik på et af de fire billeder for at læse mere om de pilotuddannelse vi tilbyder - kontakt os for nærmere detaljer, samt råd og vejledning. Har du lyst til at vide mere og eventuelt prøve en flyvetur for at se om det er noget for dig, så kontakt én fra klubbens bestyrelse – du finder kontaktoplysninger her.

Kom og besøg os!

Du er meget velkommen til at besøge os – vi nyder at have gæster på vores skønne område! Se kontaktoplysninger og adresse her. Bemærk dog, at flyvepladsen er privat område og desuden underlagt Trafikstyrelsens regler for drift af en flyveplads – du finder "færdselsreglerne" her.

Svæveflyvning

Svæveflyvning i Holstebro Flyveklub

Svæveflyvning er "flyvehåndværket" i sin reneste form. Man flyver uden motor og kun ved udnyttelse af fysiske og meterologiske forhold. Varm luft stiger til vejr - det kaldes "termik", og det benytter en svæveflyver sig af! Et moderne svævefly kan stige med over 5 meter i sekundet, d.v.s. vinde 300 meters højde i minuttet. Det glider desuden op mod 50 meter fremad for hver meter det synker i stille luft, så med de 300 meters højde kan du flyve 15 kilometer! Svæveflyvning kan dyrkes både som sport og som "almindelig" fritidsinteresse. I Holstebro Flyveklub tilbyder vi både uddannelse som svæveflyve (S-) pilot, gode rammer for fritidsflyvning i klubregi, samt coaching og træning for dig som gerne vil prøve kræfter med svæveflyvning på konkurrenceplan.


2-sædet svævefly Flyvning i Danmark er underlagt strenge krav til sikkerhed - både for personer og materiel. Inden for disse rammer arrangerer Holstebro Flyveklub "vinterklargøring" for vores svævefly. Alle klubbens svæveflyvere trækker i arbejdstøjet og deltager ca. den weekend det tager. Herigennem opnår vi en uvurdérlig viden om materiellet - en viden som styrker sikkerheden i flyvningen. Alle medlemmer - uanset certifikat - opfordres til at deltage; det er frem for alt hyggeligt, lærerigt og godt for klubsammenholdet!


Touring Motor Glider (TMG)Foruden de konventionelle svævefly findes der to typer med motor. Den ene har en udklappelig motor, som kan benyttes som "hjælpemotor", hvis termikken hører op, og man ikke har glide-afstand til pladsen. Den anden kaldes TMG - Touring Motor Glider - og har en fast motor og propel foran, altså en hybrid mellem svæve- og motorfly. Holstebro Flyvekub har både en Duo Discus med klapmotor, samt en Motorfalke (TMG) - se billedet. Begge fly benyttes i skolingen. Har du lyst til at lære den ældste form for flyvning bragt op til den mest moderne teknologi, så kontakt os og få en snak og en prøvetur. Gennem Holstebro Flyveklub bliver du også medlem af Dansk Svæveflyver Union (DSvU), som regulerer svæveflyvningen i Danmark på vegne af Trafikstyrelsen .

Kontaktperson

S Flyvechef
+45 2399 9450   Stener Leander

Uddannelsen til S-pilot

A-skoling
Uddannelsen til svæveflyverpilot starter i et 2-sædet fly med en instruktør i bagsædet. Først lærer du at manøvre flyet samt lette og lande sikkert. Du kan starte skolingen som 14-årig.

Teori
Om vinteren vil der være teoriundervisning for eleverne i klubben. Det kræver ingen særlige forkundskaber at følge med i teoriundervisningen. Undervisningen kommer bl.a. omkring meteorologi, flyvelære og aerodynamik e.g.

Solo
For at gå solo skal du mindst være 15 år gammel, bestå teoriprøven og klare A-skolingen. Desuden skal du forbi en flyvelæge og have en "medical", dette kræver blot almindeligt godt helbred.

B-skoling
Næste del af skolingen skifter mellem overvågede soloflyvnigner og flyvninger med instruktør.

Lokalflyvningstilladelse
Når du har opnået de nødvendige kundskaber og opfylder kravene til antal timer og starter, kommer du op til en lokalflyvningsprøve. Dette giver dig rettighed til at flyve selv uden først at skulle breifes af en instruktør.

S-Certifikat
Er du flyldt 16 år og har du min. 90 flyvninger og 24 timer, heraf 30 flyvninger og 11 timer solo, så kan du komme op til S-prøve. Når du består denne prøve kan du kalde dig svæveflyverpilot og du må nu tage på strækflyvning på egen hånd. Herefter kan certifikatet udvides med TMG-rettighed (motorsæveflyv).

Radiocertifikat
Efter du har fået S-certifikat bør du også tage et radiocertifikat, således du kan flyve i kontrolleret luftrum.

Pris i alt
Ca. 10.000 kr.

Ultralet

Ultralet (UL) flyvning i Holstebro Flyveklub

UL er den flyvningsform, der siden årtusindskiftet har gennemgået den største udvikling i Danmark. Fra at det typisk var et tyndt aluminiumsrørstel med et udspændt lærred - og en til tider ikke alt for driftsikker totakts motor - er der til i dag sket en rivende udvikling. En stor del af UL flyene er nu fremstillet i komposit eller aluminium og opererer med hastigheder på helt op til 330 km/t med et brændstofforbrug på ca. 12 - 15 ltr/t på en 4 cyl. boxermotor mellem 80 og 115 hk. Et ultralet fly må maks. veje 472,5 kg total startvægt, og må maks. have 2 personer om bord efter de nugældende regler.

UL flyvning reguleres af Dansk UL Flyver Union(DULFU) under ansvar over for Trafikstyrelsen. DULFU dækker 2 klasser af UL fly:
· Klasse A: Vægtskiftestyrende fly, også kaldet trikes
· Klasse B: Rorstyrede fly, nøjagtig som et traditionelt fly
I Holstebro Flyveklub uddanner vi piloter til Klasse B.

2-sædet svævefly i flyslæb med UL

UL fly bruges nu også til at slæbe svævefly i luften med. I Holstebro Flyveklub er der mulighed for UL-slæb med klubbens EuroFox, og hvis du drømmer om at blive svæveflyvepilot, er dette et godt supplement til den traditionelle spilstart.

Kontaktperson

S-FI, UL-I
+45 2973 9155   Helge Hald (flykontrollant)
Modelfly

Modelflyvning i Holstebro Flyveklub

KOM OG BESØG OS: Vi flyver mandag, fredag og søndag fra kl 14:00 samt mandag og onsdag fra kl 18:00, når vejret tillader det.

Flyvning med fjernstyrede modelfly (Radio Controlled - RC) er samlet under organisationen Modelflyvning Danmark der af Trafikstyrelsen fået udelegeret ansvaret for varetagelsen af uddannelse, samt andre opgaver i forbindelse med modelflyvning for fjernstyrede, ubemandede fly op til 25 kg. For at flyve med disse RC modelfly skal du være medlem af en modelflyveklub som opererer fra en godkendt modelflyveplads. Det får du i Holstebro Flyveklub! Modelfly/RC-afdelingen i Holstebro Flyveklub uddanner piloter til både standard modelfly (0,5 til 7 kg.), stormodeller (7 til 25 kg.) samt RC helikopter.

ModelflyvningModelflyvning er også en vintersport. Der opereres både udendørs og indendørs med flyvning, modelbygning, og skrønefortælling! Holstebro Flyveklubs konstruktion og medlemssammenhold gør, at vi deler oplevelser og viden på tværs. Er du RC pilot kan du kommen med i et svæve- eller UL-fly, og er du S eller UL pilot, kan du prøve hvor sjov og udfordrende flyvning også kan være med RC modeller. Det giver en ekstra dimension i vores fælles passion: flyvning! Du er altid velkommen til at komme og se på og få en snak. Se i flyvepladsreglementet hvordan du finder modelfly/RC-banen.


Kontaktperson

Medlem
+45 2393 3088   Lennart Frederiksen
Dronebevis

Dronebevis-uddannelse i Holstebro Flyveklub

MyDroneAcademy

MyDroneAcademy, som er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, giver Danmarks bedste dronepilot-uddanelse - bl.a. i Holstebro Flyveklub.

Yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden mydroneacademy.com

Kom og besøg os!

Kontakt og find vej

Sognstrupvej 17A, 7500 Holstebro
E-mail: kontakt@flyvecenter.dk

Send en mail på ovenstående adresse, eller kontakt én af nedenstående repræsentanter for klubben. Kontakt os gerne for yderligere information, f.eks. hvis du gerne vil være medlem og/eller pilot, eller hvis du bare er interesseret i en prøvetur!

Find vej

Kører du vest ud af Nr. Felding (ad Sognstrupvej) er der lige uden for byen et hestecenter på højre hånd, og kort efter går en grusvej til venstre ned til Flyveklubben. Der står et stort, hvidt skilt ved vejen med klubbens logo. Følg grusvejen ca. 1 km til du ser hangar og klubhus. Parkering skal foregå på P-pladsen.

Se venligst "færdselsreglerne" på pladsen i vores Flyvepladsreglement.

Kontakt bestyrelsen

Formand
+45 5195 7830   formand@flyvecenter.dk   Dennis Høj


Kasserer
+45 3149 6901‬   kasserer@flyvecenter.dk   Andreas Kristensen


Sekretær
+45 3020 2662‬   kontakt@flyvecenter.dk   Asbjørn Drechsler


UL Rep.
+45 2443 0107   john.borsting@gmail.com   John Børsting


RC Rep.
+45 4143 8574  41438574@youmail.dk   Helge Jensen
Færdsel
på pladsen

Flyvepladsreglement for Holstebro Flyveklub

Nr. Felding Svæveflyveplads

Følgende regelsæt skal overholdes af ALLE SOM FÆRDES PÅ FLYVEPLADSEN uanset ærinde.
Flyveklubbens holdning til sikkerhed er ufravigelig, og reglerne er til for at sikre personer, dyr og materiel mod uheld.

Flyvepladsen er PRIVAT område samt underlagt Trafikstyrelsens regler for drift af flyveplads
- derfor skal følgende regler overholdes.
Overtrædelse er strafbart efter gældende lovgivning.

Aktiviteter

På flyvepladsen forekommer der flyvning med ”full size” fly (Svævefly, TMG, UL, GA) samt RC modelfly.

Baner

Hovedbanen er operationelt 950 X 30 m græs i retning 03/21. Inkl. begrænsning er baneområdet 1.050 x 100 m (bredere i den nordlige ende). Banens sikkerhedsområde inkluderer de bevoksede områder som vist på kortet. RC banen ligger vest for tærsklen til bane 03 (den sydlige ende af området).

Færdsel på flyvepladsen

Alt færdsel skal ske uden at være til fare for flytrafikken samt materiel i øvrigt. Færdsel må kun ske via de på kortet markerede veje og stier (GUL RUTE). Gæster er FORPLIGTET til at følge anvisninger fra klubbens medlemmer. Det er STRENGT FORBUDT at færdes på bane- og sikkerhedsområdet med mindre det sker som led i afvikling af flyvning, og da kun i henhold til gældende briefing for flyvedagen. Er der tvivl, kontaktes vagthavende instruktør. Hunde skal holdes i snor på hele flyvepladsen og må IKKE være på bane- og sikkerhedsområdet. Løstgående hunde tillades kun i klubhus- og hytteområdet under særligt opsyn, og når der ikke afvikles flyaktiviteter. Det er FORBUDT at færdes på RC banen med mindre det sker som led i afvikling af RC flyvning. Unødig færdsel i øvrigt på RC flyveområdet FRARÅDES. Ulovlig baneindtrængen kan anmeldes og straffes efter gældende lovgivning.

Flyvepladsreglement – kort over pladsen

Svæveflyvning

Svæveflyvning afvikles i overensstemmelse med dagens briefing. Såfremt der ikke er afholdt briefing følges gældende regler og anvisninger.

Motorflyvning (TMG, UL, GA)

Landingsrunder skal foregå vest for pladsen. Der meldes medvind og finale på Nr. Felding RADIO på frekvens 122,475. Det er ikke tilladt at overflyve pladsen - observation foregår mod øst eller vest. Vindposen står ca. 200 m fra banens nord-østlige tærskel. Det er IKKE tilladt at overflyve Nr.Felding by. Overflyvning af de omkringliggende gårde skal undgåes. BEMÆRK at det kan forekomme svæveflyvning, inkl. flyslæb. Gentagne landingsøvelser er kun tilladt med klubbens fly. Banen kan være blød i vinterhalvåret. Starter og landinger skal registreres, se siden: Trafikregistrering.

Sikkerhedregler for RC modelflyvning

Flyvning med RC modelfly må ALDRIG kompromittere sikkerheden for full size fly og deres piloter.RC modelfly SKAL ALTID VIGE for startende, landende eller taxi’ende full size fly. Flyvning med RC modelfly må IKKE foregå inden for baneområdet for full size fly. Under flyvning med alle typer RC modelfly og -helikopter SKAL RC-piloten opholde sig i pilotfeltet og holde sig orienteret om trafik med full size fly på baneområdet og i luften, evt. ved hjælp af en observatør. Når der foretages spilstart eller flyslæb med svævefly, samt når et motorfly varmer op til start, SKAL RC modelfly holdes på jorden indtil starten er afviklet. Når et full size fly anflyver pladsen skal alle RC modelfly lande. Hvis du ikke kan nå at lande sikkert på RC banen SKAL du lande uden for banen, og om nødvendigt være nødsaget til at havarere dit fly! RC flyvning udføres i øvrigt efter gældende regler.

picture